ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΑΛΕΠΑ 34 & ΚΡΥΣΤΑΛΗ
ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-22.20.550

Άδεια Καταστήματος.
Διεύθυνση Καταστημάτων και Θεαμάτων
Τμήμα Αδειών Καταστήματος
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, Αθήνα
Αριθμός Άδειας: 93479 / 30-05-2005
Άδεια λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων.
Νομαρχία Αθηνών
Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Φειδιππίδου 31, Αθήνα
Αριθμός καταχώρησης: 25ΡΚ22
Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Γεωργίας για το δίπλωμα κρεοπώλη με αριθμό μητρώου 2430.
Σεμινάρια.
1.    Βασικών αρχών ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων
2.    Τεχνικού ασφαλείας
Το κατάστημά μας διαθέτει προϊόντα προερχόμενα από μονάδες της ελληνικής υπαίθρου οι οποίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις (ISO, HACCP) της ελληνικής και κοινωτικής νομοθεσίας, από την εκτροφή έως την τελική διανομή των προϊόντων μας..