ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΑΛΕΠΑ 34 & ΚΡΥΣΤΑΛΗ
ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-22.20.550

Λουκάνιο μοσχαρίσιο καπνιστό

Προτεινόμενοι τρόποι μαγειρέματος.

Τηγάνι, Σχάρας, Σπετσοφάι.