ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΑΛΕΠΑ 34 & ΚΡΥΣΤΑΛΗ
ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-22.20.550

Φιλέτο (μπον φιλέ) μοσχαρίσιο

Προτεινόμενοι τρόποι μαγειρέματος.

Ψητό, Στον ατμό.