ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΑΛΕΠΑ 34 & ΚΡΥΣΤΑΛΗ
ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-22.20.550

Στηθοπλευρές μοσχαρίσιες

Προτεινόμενοι τρόποι μαγειρέματος.

Βραστό, Κοκκινιστό, Γιουβέτσι.