ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΑΛΕΠΑ 34 & ΚΡΥΣΤΑΛΗ
ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-22.20.550

Χοιρινό ελευθέρας βοσκής (κατόπιν παραγγελίας)

Προτεινόμενοι τρόποι μαγειρέματος.

Κατσαρόλα, φούρνο.