ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΑΛΕΠΑ 34 & ΚΡΥΣΤΑΛΗ
ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-22.20.550

Χοιρίδιο γάλακτος (κατόπιν παραγγελίας)

Προτεινόμενοι τρόποι μαγειρέματος.

Ψητό φούρνου, Σούβλα.